Cartref

Croeso i’r Orsaf. Lle i fwyta, aros, datblygu sgiliau creadigol a chyfrannu at y gymuned.

Mae’r Orsaf yn byrlymu gyda phobl yn ymgynnull i gymdeithasu a bwyta, cymryd rhan mewn gweithdai creadigol, datblygu sgiliau digidol a llawer mwy.

Gallwch ymweld â Dyffryn Nantlle i fwynhau’r golygfeydd godidog o gopaon y mynyddoedd mawreddog neu i gerdded y traethau melyn islaw neu ymgolli mewn hanes, diwylliant a iaith hynafol.

Mae llwybr beicio Lôn Eifion yn mynd heibio’r pentref sy’n galluogi beicwyr i fwynhau llwybrau di-draffig o dref Caernarfon hyd at Bryncir. Mae'n rhan o rwydwaith cenedlaethol llwybrau beiciau Sustrans.

Mae llwybrau cerdded yn yr ardal yn amrywio o ran lefel gyda rhywbeth addas i deuluoedd a phlant yn ogystal â cherddwyr mwy profiadol. Mae llwybrau hir Pererindod Gogledd Cymru a Llwybr Llechi yn pasio trwy'r ardal hefyd.

Mae Yr Orsaf yn ganolbwynt perffaith i chi yn ystod eich ymweliad gan sicrhau profiad arbennig yn un o ardaloedd llechi mwyaf Cymru.

Mae Siop Griffiths (Cymdeithas Budd Cymunedol) hefyd yn cynnal sawl prosiect cymunedol, yn Yr Orsaf neu mewn llefydd eraill. Rydym hefyd yn cefnogi gweithgareddau ein cyd-fudiad Dyffryn Nantlle 2020, cymdeithas wirfoddol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Caffi

Caffi

Mae caffi Yr Orsaf wedi datblygu’n lleoliad poblogaidd i bobl y Dyffryn ac ymwelwyr. Yn ogystal â'r caffi yn ystod y dydd, mae'n datblygu fel lleoliad ar gyfer gigs, barddoniaeth a ffilmiau yn ystod y nos.

Bwydlen
Aros

Aros

Agorodd y llety newydd yn Ebrill 2021. Ceir 3 ystafell sydd wedi eu hadnewyddu a’u dylunio’n chwaethus a chyfforddus ar gyfer ymweliad unigryw â’r ardal.

Bwcio
Y Parlwr

Y Parlwr

Mae Y Parlwr yn ystafell sydd ar gael i'r gymuned. Mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau, cyfarfodydd a phartïon. Gall ddal rhwng 12 a 24 o bobl, yn dibynnu ar y defnydd.

Dysgu

Wyddoch chi?

Dros gyfnod o 3 mlynedd mae Siop Griffiths Cyf wedi codi £900,000. Mae'r arian wedi adnewyddu 3 adeilad, ac wedi agor caffi, llety, a chanolfan digidol i blant a phobl ifanc. Mae sawl prosiect cymunedol ar y safle hefyd, sy'n defnyddio degau o wirfoddolwyr i gyflawni budd cymunedol y fenter.