Aros

Llety newydd sbon yng nghanol ardal hyfryd Dyffryn Nantlle

Agorodd y llety newydd ym mis Gorffennaf 2021. Ceir 3 ystafell sydd wedi eu hadnewyddu a’u dylunio’n chwaethus a chyfforddus ar gyfer ymweliad unigryw â’r ardal.

Ystafell Dulyn (twin)

Ystafell sy’n cynnwys dau wely sengl gyda matresi moethus yn ogystal â dillad gwely o safon. Mae ystafell ymolchi breifat a chwaethus yn rhan o’r ystafell sy’n cynnwys toiled, sinc a chawod.

Darperir tywel fach a mawr i bob gwestai sy’n gynwysedig ym mhris yr ystafell. Mae lle o dan y gwlau i gadw bagiau a mae rac dillad chwaethus ar gyfer storio dillad ac esgidiau.

Mae cyswllt di-wifr am ddim yn yr ystafell yn ogystal â chyfleusterau te a choffi er mwyn sicrhau arhosiad cartrefol i’n gwesteion.

Gyda golygfeydd o ochr Orllewinol Crib Nantlle sy’n cynnwys mynyddoedd ‘Mynydd Graig Goch’, ‘Garnedd Goch’ a ‘Chraig Cwm Silyn’ yn amlwg o’r ffenestr, bydd yn siwr o’ch denu i’r mynyddoedd am dro.

Mae modd ehangu’r ystafell hon i greu adran breifat i 4 person gan ei baru gyda’r ystafell ddwbl drws nesaf (Llifon).

Ystafell Llifon (dwbl)

Mae’r ystafell hon yn berffaith i ddau gyda gwely dwbl a matres foethus yn ogystal â dillad gwely o safon.

Mae ystafell ymolchi breifat a chwaethus yn rhan o’r ystafell sy’n cynnwys toiled, sinc a chawod.

Darperir tywel fach a mawr i bob gwestai sy’n gynwysedig ym mhris yr ystafell. Mae lle o dan y gwlau i gadw bagiau a mae rac dillad chwaethus ar gyfer storio dillad ac esgidiau.

Mae cyswllt di-wifr am ddim yn yr ystafell yn ogystal â chyfleusterau te a choffi er mwyn sicrhau arhosiad cartrefol i’n gwesteion.

Ceir golygfa hyfryd o’r ystafell hon sy’n edrych draw ar ochr Orllewinol Crib Nantlle. Gellir gweld mynyddoedd ‘Mynydd Graig Goch’ a ‘Garnedd Goch’ yn amlwg o’r ffenestr, sy’n gwneud lleoliad yr ystafell hwn yn un unigryw a braf.

Mae modd ehangu’r ystafell hon i greu adran breifat i 4 person gan ei baru gyda’r ystafell 2 sengl drws nesaf (Dulyn).

Ystafell Silyn (dwbl a bync / teuluol)

Ystafell fawr sy’n cysgu 4 felly’n berffaith i deulu neu chriw o ffrindiau. Yn yr ystafell hon ceir un gwely dwbl moethus ac un bync yn ogystal â chadair a bwrdd.

Ceir dillad gwely o safon ar pob gwely a darperir tywel fach a thywel mawr i bob gwestai sy’n gynwysedig ym mhris yr ystafell. Mae lle o dan y gwlau i gadw bagiau a mae rac dillad chwaethus ar gyfer storio dillad ac esgidiau.

Mae ystafell ymolchi breifat a chwaethus yn rhan o’r ystafell hon sy’n cynnwys toiled, sinc, cawod a baddon.

Mae cyswllt di-wifr am ddim yn yr ystafell yn ogystal â chyfleusterau te a choffi er mwyn sicrhau arhosiad cartrefol i’n gwesteion.

Ceir dwy ffenestr yn yr ystafell hon- un yn edrych tuag at draeth Dinas Dinlle yn y Gorllewin a’r llall yn edrych ar ochr Orllewinol Crib Nantlle gyda’r mynyddoedd yn eu holl ogoniant.

Ystafelloedd

Dulyn Dulyn
Llifon Llifon
Silyn Silyn

Archebu

Mae croeso i chi gysylltu â Llety Yr Orsaf yn uniongyrchol os oes gennych unrhyw ofynion neu ymholiadau pellach i’ch archeb. Mae brecwast ar gael o 7:30yb ymlaen ond mae angen archebu o flaen llaw (2 ddiwrnod). Cysylltwch i archebu: 07410 982467 / [email protected].

Canslo

I ganslo, rhaid i ni dderbyn rhybudd o 48 awr cyn yr amser cyrraedd, a chewch gyfeirnod canslo (‘cancellation reference'). Os na fyddwch yn canslo o flaen llaw bydd y pris llawn yn cael ei godi ar eich cerdyn a caiff yr ystafell ei gosod i eraill a bydd eich archeb yn cael ei ddileu. Os archebwyd yr ystafell drwy asiant e.e. airbnb, bydd rhaid i chi ganslo drwy'r asiant, neu byddwn yn cymryd yr arian o'r cerdyn.

Cyrraedd Yr Orsaf

Mae modd cyrraedd o 3 o'r gloch y prynhawn ymlaen, ac mae angen bod allan cyn 10 y bore, os gwelwch yn dda. Dim ond ymwelwyr y llety gaiff fynd i'r llofftydd, ond bydd ymwelwyr eraill ar y safle pan mae'r Caffi ar agor ac mae staff Yr Orsaf ar y safle yn ystod y dydd, Llun-Gwener.

Cyffredinol

Nid ydym yn derbyn cŵn nac anifeiliaid eraill mewn unrhyw ran o’r adeilad.

Nid oes parcio ar y safle ar hyn o bryd ond mae digon o le ar y stryd gyfagos ac mae maes parcio am ddim yng ngwaelod y pentref, dros ffordd i'r Co-op .

Pecyn bwyd: Os yn bwriadu mynd allan am daith gerdded i’r mynyddoedd neu ymweld â rhai o’r atyniadau lleol, gallwch baratoi drwy archebu pecyn bwyd o flaen llaw ac osgoi’r drafferth o ganfod bwyd ar eich taith.

Trafnidiaeth: Os byddwch angen trafnidiaeth yn ystod eich arhosiad, gallwn eich cludo yn ol ac ymlaen yn ein car trydan am bris rhesymol iawn. Perffaith ar gyfer cerdded Crib Nantlle lle byddwch yn dechrau'r daith un pen ac yn gorffen y pen arall. Cysylltwch o flaen llaw er mwyn trefnu: [email protected] / 07410982467

Eisiau’r newyddion diweddaraf?

Hoffech chi glywed am y newyddion diweddaraf gan Yr Orsaf? Tanysgrifiwch i dderbyn ein newyddlen drwy ebost.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn trin eich gwybodaeth darllenwch ein polisi preifatrwydd.