Amdanom Ni

Y stori hyd yma...

Yn 2010 caeodd Siop Griffiths, un o'r adeiladau hynaf ym Mhenygroes. O 1828 i'r Rhyfel Byd Cyntaf bu'r adeilad yn dafarn, Y Stag's Head. Wedyn, yn 1925, agorodd Siop Griffiths fel ironmongers, busnes teuluol am 85 mlynedd.

Yn 2016 prynwyd y siop gyda arian gan y gymuned. Sefydlwyd Cymdeithas Budd Cymunedol, i sicrhau fod yr adeilad yn aros yn nwylo'r gymuned, er lles y gymuned. Yn 2019 prynodd y fenter ail adeilad ar y safle, i achub adeilad gwreiddol arall.

Dros 3 mlynedd mae Siop Griffiths Cyf wedi codi £900,000. Mae'r arian wedi adnewyddu 3 adeilad, ac wedi agor caffi, llety, a chanolfan digidol i blant a phobl ifanc. Mae sawl prosiect cymunedol ar y safle hefyd, sy'n defnyddio degau o wirfoddolwyr i gyflawni budd cymunedol y fenter.

Staff Yr Orsaf

Daniel

Daniel

Cymorthydd Caffi Trwsio / Gofod Gwneud
Mae Daniel yn cefnogi pobl sydd eisiau defnyddio'r Gofod Gwneud neu mynychu'r Caffi Trwsio. Ariennir gan Y Cronfa Gwytnwch Trydydd Sector.

Geraint

Geraint

Swyddog Bwyd a Lles
Mae Geraint yn canolbwyntio ar 3 elfen sy’n rhan o’r prosiect Bwyd a Lles sef: datblygu defnydd o fwyd dros ben siopau lleol, datblygu prosiect tyfu rhandiroedd, datblygu prosiect lles meddyliol, i greu gardd wyllt gymunedol a lle dysgu tu allan. Ariennir ei swydd gan y Loteri Genedlaethol.

Greta

Greta

Swyddog Datblygu a Marchnata
Mae Greta’n gweithio ar ddatblygiad y teulu o fusnesau o dan ymbarel Siop Griffiths Cyf gan gynnwys y caffi, llety a’r prosiect awyr agored yn bennaf. Ariennir ei swydd gan y Loteri Genedlaethol. Mae Greta i ffwrdd ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd.

Gwion

Gwion

Arweinydd Twristiaeth Cymunedol
Mae Gwion yn helpu datblygu adnoddau a gweithgareddau i drigolion ac ymwelwyr, sy'n dathlu hanes, diwylliant a thirwedd Dyffryn Nantlle. Ariennir gan y Sefydlaid Rank.

Gwydion

Gwydion

Swyddog Awyr Agored
Mae Gwydion yn datblygu busnes i dywys ymwelwyr a phobl leol o gwmpas Dyffryn Nantlle, gan roi blas o’n tirwedd, hanes, diwylliant a threftadaeth yn yr awyr agored. Ariennir ei swydd gan gynllun Arfor, Cyngor Gwynedd.

Llio

Llio

Swyddog Gweinyddol
Llio yw Swyddog Gweinyddol Yr Orsaf, yn arbennig edrych ar ol llogi'r llety, ac adroddiadau ariannol. Ariennnir gan y Loteri Cymunedol.

Luke

Luke

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu
Mae Luke yn gweithio i hyrwyddo busnesau'r Orsaf a'n gweithgareddau cymunedol. Ariennir gan y Loteri Cymunedol.

Pam

Pam

Cogydd Caffi Yr Orsaf
Mae Pam yn gweithio yng ngegin Yr Orsaf, i baratoi bwyd i'n prosiect cymunedol, Prydau Pen.

Sarah

Sarah

Cymorthydd Cegin
Mae Sarah yn gweithio yn y llety, i gael popeth yn ei le i sicrhau ymweliad o safon i'n ymwelwyr.

Ein Arianwyr

 • Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig
 • Llywodraeth Cymru
 • Loteri Cymunedol
 • Trusthouse Charitable Foundation
 • CIST Gwynedd
 • Arloesi Gwynedd Wledig
 • Tesco Bags of Help
 • Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm
 • Mantell Gwynedd
 • Cronfa Iwan Huws
 • Sefydliad Rank
 • Cronfa Gofal Canolraddol
 • Sefydliad Cymunedol Cymru
 • Arfor