Amdanom Ni

Y stori hyd yma...

Yn 2010 caeodd Siop Griffiths, un o'r adeiladau hynaf ym Mhenygroes. O 1828 i'r Rhyfel Byd Cyntaf bu'r adeilad yn dafarn, Y Stag's Head. Wedyn, yn 1925, agorodd Siop Griffiths fel ironmongers, busnes teuluol am 85 mlynedd.

Yn 2016 prynwyd y siop gyda arian gan y gymuned. Sefydlwyd Cymdeithas Budd Cymunedol, i sicrhau fod yr adeilad yn aros yn nwylo'r gymuned, er lles y gymuned. Yn 2019 prynodd y fenter ail adeilad ar y safle, i achub adeilad gwreiddol arall.

Dros 3 mlynedd mae Siop Griffiths Cyf wedi codi £900,000. Mae'r arian wedi adnewyddu 3 adeilad, ac wedi agor caffi, llety, a chanolfan digidol i blant a phobl ifanc. Mae sawl prosiect cymunedol ar y safle hefyd, sy'n defnyddio degau o wirfoddolwyr i gyflawni budd cymunedol y fenter.

Staff Yr Orsaf

Llio

Llio

Swyddog Gweinyddol
Llio yw Swyddog Gweinyddol Yr Orsaf, yn arbennig edrych ar ol llogi'r llety, ac adroddiadau ariannol. Ariennnir gan y Loteri Cymunedol.

Gwion

Gwion

Arweinydd Twristiaeth Cymunedol
Mae Gwion yn helpu datblygu adnoddau a gweithgareddau i drigolion ac ymwelwyr, sy'n dathlu hanes, diwylliant a thirwedd Dyffryn Nantlle. Ariennir gan y Sefydlaid Rank.

Luke

Luke

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu
Mae Luke yn gweithio i hyrwyddo busnesau'r Orsaf a'n gweithgareddau cymunedol. Ariennir gan y Loteri Cymunedol.

Sarah

Sarah

Cymorthydd Cegin
Mae Sarah yn gweithio yn y llety, i gael popeth yn ei le i sicrhau ymweliad o safon i'n ymwelwyr.

Elenid

Elenid

Cydlynydd Trafnidiaeth Cymunedol
Datblygu cynllun trafnidiaeth cymunedol yn Nyffryn Nantlle.

Gwenllian

Gwenllian

Swyddog Dim Gwastraff
Hyrwyddo ail-gylchu, ail-ddefnyddio a newid agwedd tuag at sbwriel.

Osian

Osian

Swyddog Ffiws Yr Orsaf
Mae Osian yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau yn y gofod gwneud a'r caffi trwsio ym Mhenygroes.

Greta

Greta

Swyddog Datblygu a Marchnata
Mae Greta’n gweithio ar ddatblygiad y teulu o fusnesau o dan ymbarel Siop Griffiths Cyf gan gynnwys y caffi, llety a’r prosiect awyr agored yn bennaf. Ariennir ei swydd gan y Loteri Genedlaethol. Mae Greta i ffwrdd ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd.

Ein Arianwyr

 • Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig
 • Llywodraeth Cymru
 • Loteri Cymunedol
 • Trusthouse Charitable Foundation
 • CIST Gwynedd
 • Arloesi Gwynedd Wledig
 • Tesco Bags of Help
 • Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm
 • Mantell Gwynedd
 • Cronfa Iwan Huws
 • Sefydliad Rank
 • Cronfa Gofal Canolraddol
 • Sefydliad Cymunedol Cymru
 • Arfor