Caffi

Bwydlen gyffrous mewn awyrgylch gyfforddus

Mae caffi Yr Orsaf wedi datblygu’n lleoliad poblogaidd i bobl y Dyffryn ac ymwelwyr. Yn ogystal â'r caffi yn ystod y dydd, mae'n gobeithio parhau fel lleoliad ar gyfer gigs, barddoniaeth a ffilmiau yn ystod y nos pan bydd rheolau yn caniatau.

Dyma grynodeb o beth sydd ar gael yn ein caffi. Cliciwch isod i weld ein bwydlen llawn.

  • Opsiynau fegan a llysieuol
  • Gweinir prydau ysgafn, prydau swmpus a theisennau - i gyd wedi eu paratoi’n ffres
  • Cynnyrch Cymreig a lleol gan gynnwys coffi Masnach Deg
  • Pecynnau ‘bwyd i fynd’ bioddiraddadwy ac ailgylchadwy
  • Croeso i deuluoedd a babis
  • Wifi am ddim
  • Lle i eistedd yr yr ardd

Yn ogystal â’n bwydlen arferol, mae gennym ‘brydau arbennig’ amrywiol bob wythnos ac amrywiaeth o deisennau cartref ar y cownter yn ddyddiol.

Rydym yn gallu darparu ar gyfer partïon a digwyddiadau arbennig hefyd. I siarad gyda Jim Clack rheolwr y caffi ffoniwch 07507 034500. Am fwy o wybodaeth am y prosiect ffoniwch 07410 982467 neu ebostiwch [email protected].

  Bwydlen

Amseroedd Agor

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn (9:00 - 14:30) / Dydd Sul (12:00 - 16:00)