Caffi

Bwydlen gyffrous mewn awyrgylch gyfforddus

Diweddariad Covid-19: Mae’r caffi ar agor ar gyfer bwyd i fynd yn ystod oriau cyfyngedig ar hyn o bryd sef 11:00-2:30, Llun-Gwener. Mae asesiad risg yn ei le er mwyn sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth. Rydym yn cysidro iechyd a diogelwch yn bwysig iawn ac felly wedi gweithredu’r camau canlynol: gofynnir i bawb wisgo gorchudd wyneb pan yn symud o gwmpas yr adeilad (staff a chwsmeriaid), llai o fyrddau tu mewn, paneli rhwng pob bwrdd, arwyddion a gwybodaeth glir i gwsmeriaid, system tracio, sgrîn ar y cownter er mwyn diogelu ein staff a’n cwsmeriaid, poteli di-heintio ar pob bwrdd a glanhau cyson a thrylwyr rhwng pob cwsmer.

Mae caffi Yr Orsaf wedi datblygu’n lleoliad poblogaidd i bobl y Dyffryn ac ymwelwyr. Yn ogystal â'r caffi yn ystod y dydd, mae'n datblygu fel lleoliad ar gyfer gigs, barddoniaeth a ffilmiau yn ystod y nos.

Dyma grynodeb o beth sydd ar gael yn ein caffi. Cliciwch isod am ein bwydlen llawn.

  • Opsiynau fegan a llysieuol
  • Gweinir prydau ysgafn, prydau swmpus a theisennau - i gyd wedi eu paratoi’n ffres
  • Cynnyrch Cymreig a lleol gan gynnwys coffi Masnach Deg
  • Pecynnau ‘bwyd i fynd’ bioddiraddadwy ac ailgylchadwy
  • Croeso i deuluoedd a babis
  • Wifi am ddim
  • Lle i eistedd yr yr ardd

Yn ogystal â’n bwydlen arferol, mae gennym ‘brydau arbennig’ amrywiol bob wythnos ac amrywiaeth o deisennau cartref ar y cownter yn ddyddiol. Rydym hefyd yn gwerthu bocsys Te Prynhawn bob dydd Iau a Gwener.

Rydym yn gallu darparu ar gyfer partïon a digwyddiadau arbennig hefyd. Cysylltwch am fwy o wybodaeth: 07410 982467 neu [email protected].

Amseroedd Agor

Dydd Llun- Gwener, 11:00-2:30