Caffi

Bwydlen gyffrous mewn awyrgylch gyfforddus

Mae caffi Yr Orsaf wedi datblygu’n lleoliad poblogaidd i bobl y Dyffryn ac ymwelwyr. Yn ogystal â'r caffi yn ystod y dydd, rydym yn gobeithio parhau fel lleoliad ar gyfer digwyddiadau amrywiol fel gigs, barddoniaeth a ffilmiau yn ystod y nos hefyd. Cadwch lygad allan ar y wefan a'n cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth!

Yn ogystal â’n bwydlen arferol, mae gennym ‘brydau arbennig’ amrywiol bob wythnos ac amrywiaeth o deisennau cartref ar y cownter yn ddyddiol.

*Diweddariad: Nosweithiau Bwyd Thai, Iau-Sadwrn, 5:30-10:00yh. Ffoniwch i archebu bwrdd: 07507 034500.

Dyma grynodeb o beth sydd ar gael yn ein caffi. Cliciwch isod i lawrlwytho ein bwydlenni. 

  • Opsiynau fegan a llysieuol
  • Gweinir prydau ysgafn, prydau swmpus a theisennau - i gyd wedi eu paratoi’n ffres
  • Cynnyrch Cymreig a lleol gan gynnwys coffi Poblado a rostir yn Nantlle
  • Pecynnau ‘bwyd i fynd’ bioddiraddadwy ac ailgylchadwy
  • Croeso i deuluoedd a babis (cadair uchel ar gael)
  • Wifi am ddim
  • Lle i eistedd yr yr ardd

Rydym yn gallu darparu ar gyfer partïon a digwyddiadau arbennig hefyd. I siarad gyda Jim Clack rheolwr y caffi ffoniwch: 07507 034500.

Amseroedd Agor

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn (9:00 - 14:30) / Dydd Sul (12:00 - 16:00)

Eisiau’r newyddion diweddaraf?

Hoffech chi glywed am y newyddion diweddaraf gan Yr Orsaf? Tanysgrifiwch i dderbyn ein newyddlen drwy ebost.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn trin eich gwybodaeth darllenwch ein polisi preifatrwydd.